Poznań – Rozwadowska

W dniu 7 grudnia 2021 r. rozpoczęła się budowa ulicy Rozwadowskiej w Poznaniu na odcinku od ul. Starołęckiej do Staszowskiej.

W ramach zadania zostanie wykonane o nawierzchnia jezdni dł. 454,50 m, z betonu asfaltowego, skrzyżowanie z ul. Tyczyńską z oraz chodniki posiadać będą nawierzchnie z kostki brukowej betonowej.

Dotychczas zrealizowano kanał technologiczny oraz większość z prac z zakresu oświetlenia i odwodnienia ulicy.

Trwa wykonywanie warstw konstrukcyjnych pod nawierzchnie oraz układanie kostki brukowej w ciągu projektowanego chodnika.  

 

Pozostałe aktualności