Rozwadowska Poznań

W dniu 15 maja zakończono roboty budowlane na ul. Rozwadowskiej w Poznaniu. Zrealizowano nawierzchnię jezdni dł. 454,50 m, z betonu asfaltowego wraz ze skrzyżowaniami z ul. Tyczyńską z kostki brukowej betonowej oraz chodnikami. Ponadto wykonano kanał technologiczny, odwodnienie ulicy oraz zainstalowano oświetlenie drogowe. 

Informacje ogólne

Wartość kontraktu: 2.330 512,66 PLN

Rozpoczęcie inwestycji: 16.11.2021 r.

Zakończenie inwestycji: 18.07.2022 r.

Lokalizacja: Poznań, ul. Rozwadowska