ZALASEWO –Rondo

Rozbudowa ulicy Transportowej (etap III) w Zalasewie. Inwestycja polegała na budowie ronda w miejscu skrzyżowania ulic Transportowej i Kórnickiej wraz z chodnikami i oświetleniem drogowym. W ramach zadania rozbudowano sieć kanalizacji deszczowej oraz wykonano przebudowę sieci wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej.

Informacje ogólne

Wartość kontraktu: 2 502 900,00 PLN

Rozpoczęcie inwestycji: 27.02.2020

Zakończenie inwestycji: 13.08.2020

Lokalizacja: Zalasewo, ul. Transportowa (gm. Swarzędz)