JANIKOWO – ulica Swarzędzka

Przebudowa ulicy Swarzędzkiej w Janikowie. Inwestycja polegała na poszerzeniu drogi oraz budowie chodnika i oświetlenia drogowego. W ramach zadania wykonana została nowa kanalizacja sanitarna jak również zabezpieczenie gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 rurą osłonową.

Informacje ogólne

Wartość kontraktu:

Rozpoczęcie inwestycji: 25.07.2019

Zakończenie inwestycji: 28.01.2020

Lokalizacja: Janikowo, ul. Swarzędzka (gm. Swarzędz)