WIERZENICA – plac Augusta Cieszkowskiego

Przebudowa ulic Wierzenickiej, Śliwkowej i placu Cieszkowskiego w Wierzenicy. Inwestycja polegała na budowie dróg dojazdowych i chodników oraz gruntowej rewitalizacji okolic zabytkowego XVI-wiecznego kościoła. W ramach zadania wykonano również sieć kanalizacji deszczowej oraz sieć oświetlenia placu w technologii LED. Dodatkowo przebudowano sieć elektroenergetyczną i telekomunikacyjną. Istotnym elementem tej inwestycji było wykonanie nasadzeń drzew i krzewów oraz montaż elementów małej architektury.

Informacje ogólne

Wartość kontraktu: 2 346 860,00 PLN

Rozpoczęcie inwestycji: 13.11.2017

Zakończenie inwestycji: 09.05.2018

Lokalizacja: Wierzenica, pl. A. Cieszkowskiego (gm. Swarzędz)