LUBASZ – ul. Polna

Budowa ulicy Polnej w Lubaszu. Inwestycja polegała na budowie drogi z masy bitumicznej wraz z chodnikiem. W ramach zadania wykonaliśmy również sieć kanalizacji deszczowej wraz z separatorem zanieczyszczeń.

Informacje ogólne

Wartość kontraktu: 1 859 691,79 PLN

Rozpoczęcie inwestycji: 13.07.2020

Zakończenie inwestycji: 15.12.2020

Lokalizacja: Lubasz, ul. Polna