Bolechówko 7 ulic

Budowa 7 ulic w Bolechówku

Trwają prace nad budową ulic w miejscowości Bolechówko na terenie Gminy Czerwonak. Firma Iveston Sp. z o. o. zrealizuje budowę następujących ulic: Cisowej, Jodłowej, Modrzewiowej, Sosnowej, Daglezjowej, Akacjowej oraz połączenia drogowego pomiędzy ulicami Daglezjową i Lipową o łącznej długości 1518 m. W ramach zadania powstanie sieć kanalizacji deszczowej, zostanie rozbudowane oświetlenie drogowe oraz nastąpi przebudowa sieci elektroenergetycznej, gazowej, telekomunikacyjnej i wodociągowej.

Obecnie trwają prace przy budowie kanału deszczowego.

Pozostałe aktualności