Poznań – Gryfińska

W dniu 23.06.2021 r. rozpoczęła się budowa ulicy Gryfińskiej w Poznaniu na odcinku od ul. Okoneckiej do ul. Złotowskiej.

W ramach zadania zostanie wykonane odwodnienie ulicy, kanał technologiczny oraz nawierzchnia pieszo – jezdni z kostki brukowej betonowej, ze zmianą geometrii skrzyżowania z ul. Złotowską. W rejonie włączenia w ulicą Złotowską zostały zaprojektowane chodniki.

Wykonano kanalizację deszczową na odcinku od ul. Okoneckiej do ul. Szczecińskiej oraz ułożono warstwy podbudowy. Na ukończeniu są prace związane z układaniem kostki brukowej betonowej od strony ul. Szczecińskiej w kierunku Okoneckiej.

Pozostałe aktualności