Poznań – Gryfińska

W dniu 23.06.2021 r. rozpoczęła się budowa ulicy Gryfińskiej w Poznaniu na odcinku od ul. Okoneckiej do ul. Złotowskiej.

W ramach zadania zostanie wykonane odwodnienie ulicy, kanał technologiczny oraz nawierzchnia pieszo – jezdni z kostki brukowej betonowej, ze zmianą geometrii skrzyżowania z ul. Złotowską. W rejonie włączenia w ulicą Złotowską zostały zaprojektowane chodniki.

Wykonano kanalizację deszczową na odcinku od ul. Okoneckiej do ul. Szczecińskiej oraz ułożono warstwy podbudowy. Rozpoczynają się prace przy układaniu kostki brukowej betonowej od strony ul. Szczecińskiej w kierunku Okoneckiej. 

Pozostałe aktualności