Budowa ul. Glinienko i okolic w Poznaniu

Budowa układu drogowego ul. Glinienko i okolic z wykonaniem chodników, oświetlenia i kanalizacją deszczową.

W ramach zadania zostanie wybudowany układ drogowy ulic Glinienko, Drogocin Knyszyn i Janowo wraz odwodnieniem. Ulica Glinienko zostanie wykonana z betonu asfaltowego, natomiast na pozostałych ulicach zostanie ułożona kostka brukowa betonowa, oprócz tego zostaną zrealizowane chodniki i oświetlenie drogowe.

Obecnie rozpoczęto prace przy budowie kanału deszczowego. 

Pozostałe aktualności