Poznań ul. Miłosza

W dniu 30 maja podpisano umowę na wykonanie ul. Miłosza w Poznaniu na odcinku od ul.
Literackiej do torów kolejowych wraz z budową kanału deszczowego w ul. Stachury w Poznaniu

W ramach zadania inwestycyjnego planowane są następujące prace:
• budowa jezdni,
• budowę miejsc postojowych,
• budowa zjazdów,
• budowa chodników,
• budowa kanalizacji deszczowej,
• budowa oświetlenia ulicznego,
• roboty telekomunikacyjne,
• zagospodarowanie zielenią.

Przewidywany termin zakończenia prac to 17 października 2022r. Obecnie trwają prace przy budowie kanalizacji deszczowej oraz kanału technologocznego.