Poznań ul. Miłosza

Zakończono prace przy budowie ul. Miłosza w Poznaniu na odcinku od ul.
Literackiej do torów kolejowych wraz z budową kanału deszczowego w ul. Stachury w Poznaniu

W ramach zadania inwestycyjnego zrealizowano następujące prace:
• budowa jezdni,
• budowę miejsc postojowych,
• budowa zjazdów,
• budowa chodników,
• budowa kanalizacji deszczowej,
• budowa oświetlenia ulicznego,
• roboty telekomunikacyjne,
• zagospodarowanie zielenią.

 

Informacje ogólne

Wartość kontraktu: 4.750.919,36 PLN

Rozpoczęcie inwestycji: 30.05.2022 r.

Zakończenie inwestycji: 24.02.2023 r.

Lokalizacja: Poznań, ul. Miłosza i Stachury