Kicin

Kicin

Zakończono roboty budowlane na ulicy Jonschera w Kicinie, Gmina Czerwonak. Dokonano odbioru końcowego.
Rokietnica

Rokietnica

Zakończono przebudowę sieci gazowej, telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej i wodociągowej. Realizowane są prace przy budowie kanalizacji deszczowej oraz drenażu. Trwają roboty ziemne, wykonywana jest konstrukcja drogi, chodników i ścieżki rowerowej, ustawiane są...
LUBASZ – ul. Polna

LUBASZ – ul. Polna

Budowa ulicy Polnej w Lubaszu. Inwestycja polegała na budowie drogi z masy bitumicznej wraz z chodnikiem. W ramach zadania wykonaliśmy również sieć kanalizacji deszczowej wraz z separatorem zanieczyszczeń. Informacje ogólne Wartość kontraktu: 1 859 691,79 PLN...
KICIN – Droga powiatowa

KICIN – Droga powiatowa

Przebudowa drogi powiatowej nr 2407P w Kicinie. Inwestycja polegała na całkowitej wymianie nawierzchni drogi, budowie ścieżki rowerowej i chodnika wraz z odwodnieniem i renowacją rowów przydrożnych oraz budowie oświetlenia drogowego. Informacje ogólne Wartość...