Poznań – Rozwadowska

Poznań – Rozwadowska

W dniu 7 grudnia 2021 r. rozpoczęła się budowa ulicy Rozwadowskiej w Poznaniu na odcinku od ul. Starołęckiej do Staszowskiej. W ramach zadania zostanie wykonane odwodnienie ulicy, kanał technologiczny, oświetlenie uliczne oraz nawierzchnia jezdni dł. 454,50 m, z...
Poznań – Gryfińska

Poznań – Gryfińska

W ramach zadania zostanie wykonano odwodnienie ulicy, kanał technologiczny oraz nawierzchnia pieszo – jezdni z kostki brukowej betonowej, ze zmianą geometrii skrzyżowania z ul. Złotowską. W rejonie włączenia w ulicą Złotowską zostały zrealizowane chodniki. Prace...
Rożnowo – ul. Spokojna

Rożnowo – ul. Spokojna

W dniu 27.07.2021r. w wyniku rozstrzygnięcia postępowania rozstrzygnięcia firma Iveston Sp z o. o. została wybrana wykonawcą Przebudowy ul. Spokojnej w Rożnowie. W najbliższym czasie przewidziane jest podpisanie umowy z Gminą Oborniki. Realizacja prac zaplanowana jest...
Oborniki – parking

Oborniki – parking

W dniu 25.01.2021 r. rozpoczęła się budowa nawierzchni dróg manewrowych i parkingów wraz z kanalizacją deszczową przy ul. Towarowej w Obornikach, na zlecenie prywatnego inwestora. Zakończono prace przy budowie kanalizacji deszczowej. Obecnie trwają roboty...
Rokietnica

Rokietnica

Zakończono przebudowę sieci gazowej, telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej i wodociągowej. Realizowane są prace przy budowie kanalizacji deszczowej oraz drenażu. Trwają roboty ziemne, wykonywana jest konstrukcja drogi, chodników i ścieżki rowerowej, ustawiane są...