Bolechówko 7 ulic

Bolechówko 7 ulic

Budowa 7 ulic w Bolechówku Trwają prace nad budową ulic w miejscowości Bolechówko na terenie Gminy Czerwonak. Firma Iveston Sp. z o. o. zrealizuje budowę następujących ulic: Cisowej, Jodłowej, Modrzewiowej, Sosnowej, Daglezjowej, Akacjowej oraz połączenia drogowego...
Budowa ul. Glinienko i okolic w Poznaniu

Budowa ul. Glinienko i okolic w Poznaniu

Budowa układu drogowego ul. Glinienko i okolic z wykonaniem chodników, oświetlenia i kanalizacją deszczową. W ramach zadania zostanie wybudowany układ drogowy ulic Glinienko, Drogocin Knyszyn i Janowo wraz odwodnieniem. Ulica Glinienko zostanie wykonana z betonu...
Promnice – Północna I etap

Promnice – Północna I etap

Firma Iveston Sp. z o. o. realizuje prace na I etapie budowy ul. Północnej w Promnicach dla Gminy Czerwonak. Przebudowywany zostanie odcinek od km 1+220 do granicy z Gminą Murowana Goślina. Jezdnia posiadać będzie nawierzchnię z kostki brukowej betonowej na całym...
Poznań – Gryfińska

Poznań – Gryfińska

W ramach zadania zostanie wykonano odwodnienie ulicy, kanał technologiczny oraz nawierzchnia pieszo – jezdni z kostki brukowej betonowej, ze zmianą geometrii skrzyżowania z ul. Złotowską. W rejonie włączenia w ulicą Złotowską zostały zrealizowane chodniki. Prace...
Kicin

Kicin

Zakończono roboty budowlane na ulicy Jonschera w Kicinie, Gmina Czerwonak. Dokonano odbioru końcowego.
Rożnowo – ul. Spokojna

Rożnowo – ul. Spokojna

W dniu 27.07.2021r. w wyniku rozstrzygnięcia postępowania rozstrzygnięcia firma Iveston Sp z o. o. została wybrana wykonawcą Przebudowy ul. Spokojnej w Rożnowie. W najbliższym czasie przewidziane jest podpisanie umowy z Gminą Oborniki. Realizacja prac zaplanowana jest...