Słoneczna Palędzie

Słoneczna Palędzie

Zakończono prace przy budowie ul. Słonecznej w Palędziu(Gmina Dopiewo) Zrealizowano nawierzchnię z pieszo-jezdni z kostki betonowej szer. 7,74 m i długość 815,59 m, kanału deszczowy z rur PP-B SN8 o średnicy fi 315, 400i 500, długość 775,90 m, przebudowano przepustu...
Pszenna Wysogotowo

Pszenna Wysogotowo

Trwają prace przy budowie ul. Pszennej w Wysogotowie (Gmina Tarnowo Podgórne), zaplanowane na całym jej odcinku, tj. 499 m. W ramach zadania nastąpi realizacja jezdni, chodnika i zjazdów do posesji, z kostki brukowej betonowej, o łącznej powierzchni 4028 m2, wraz z...
Poznań – Rozwadowska

Poznań – Rozwadowska

W dniu 7 grudnia 2021 r. rozpoczęła się budowa ulicy Rozwadowskiej w Poznaniu na odcinku od ul. Starołęckiej do Staszowskiej. W ramach zadania zostanie wykonane o nawierzchnia jezdni dł. 454,50 m, z betonu asfaltowego, skrzyżowanie z ul. Tyczyńską z oraz chodniki...
Promnice – Północna I etap

Promnice – Północna I etap

Firma Iveston Sp. z o. o. realizuje prace na I etapie budowy ul. Północnej w Promnicach dla Gminy Czerwonak. Przebudowywany zostanie odcinek od km 1+220 do granicy z Gminą Murowana Goślina. Jezdnia posiadać będzie nawierzchnię z kostki brukowej betonowej na całym...
Poznań – Gryfińska

Poznań – Gryfińska

W ramach zadania zostanie wykonano odwodnienie ulicy, kanał technologiczny oraz nawierzchnia pieszo – jezdni z kostki brukowej betonowej, ze zmianą geometrii skrzyżowania z ul. Złotowską. W rejonie włączenia w ulicą Złotowską zostały zrealizowane chodniki. Prace...
Rożnowo – ul. Spokojna

Rożnowo – ul. Spokojna

W dniu 27.07.2021r. w wyniku rozstrzygnięcia postępowania rozstrzygnięcia firma Iveston Sp z o. o. została wybrana wykonawcą Przebudowy ul. Spokojnej w Rożnowie. W najbliższym czasie przewidziane jest podpisanie umowy z Gminą Oborniki. Realizacja prac zaplanowana jest...