Poznań – Gryfińska

Poznań – Gryfińska

W dniu 23.06.2021 r. rozpoczęła się budowa ulicy Gryfińskiej w Poznaniu na odcinku od ul. Okoneckiej do ul. Złotowskiej. W ramach zadania zostanie wykonane odwodnienie ulicy, kanał technologiczny oraz nawierzchnia pieszo – jezdni z kostki brukowej betonowej, ze...
Rożnowo – ul. Spokojna

Rożnowo – ul. Spokojna

W dniu 27.07.2021r. w wyniku rozstrzygnięcia postępowania rozstrzygnięcia firma Iveston Sp z o. o. została wybrana wykonawcą Przebudowy ul. Spokojnej w Rożnowie. W najbliższym czasie przewidziane jest podpisanie umowy z Gminą Oborniki. Realizacja prac zaplanowana jest...
Oborniki – parking

Oborniki – parking

W dniu 25.01.2021 r. rozpoczęła się budowa nawierzchni dróg manewrowych i parkingów wraz z kanalizacją deszczową przy ul. Towarowej w Obornikach, na zlecenie prywatnego inwestora. Zakończono prace przy budowie kanalizacji deszczowej. Obecnie trwają roboty...