Budowa ul. Glinienko i okolic w Poznaniu

Budowa ul. Glinienko i okolic w Poznaniu

Budowa układu drogowego ul. Glinienko i okolic z wykonaniem chodników, oświetlenia i kanalizacją deszczową. W ramach zadania zostanie wybudowany układ drogowy ulic Glinienko, Drogocin Knyszyn i Janowo wraz odwodnieniem. Ulica Glinienko zostanie wykonana z betonu...
Rozwadowska Poznań

Rozwadowska Poznań

W dniu 15 maja zakończono roboty budowlane na ul. Rozwadowskiej w Poznaniu. Zrealizowano nawierzchnię jezdni dł. 454,50 m, z betonu asfaltowego wraz ze skrzyżowaniami z ul. Tyczyńską z kostki brukowej betonowej oraz chodnikami. Ponadto wykonano kanał technologiczny,...
Słoneczna Palędzie

Słoneczna Palędzie

Zakończono i odebrano prace przy budowie ul. Słonecznej w Palędziu(Gmina Dopiewo) Zrealizowano nawierzchnię z pieszo-jezdni z kostki betonowej szer. 7,74 m i długość 815,59 m, kanału deszczowy z rur PP-B SN8 o średnicy fi 315, 400i 500, długość 775,90 m, przebudowano...
Poznań Gryfińska

Poznań Gryfińska

Budowa ul. Gryfińskiej obejmowała realizację pieszojezdni z kostki brukowej betonowej o długości170 mb wraz z odwodnieniem, zmianą geometrii skrzyżowania z ul. Złotowską, przebudową przystanku autobusowego, budową kanału technologicznego, W rejonie włączenia w ulicą...
Promnice – Północna I etap

Promnice – Północna I etap

Firma Iveston Sp. z o. o. realizuje prace na I etapie budowy ul. Północnej w Promnicach dla Gminy Czerwonak. Przebudowywany zostanie odcinek od km 1+220 do granicy z Gminą Murowana Goślina. Jezdnia posiadać będzie nawierzchnię z kostki brukowej betonowej na całym...