LUBASZ – ul. Polna

LUBASZ – ul. Polna

Budowa ulicy Polnej w Lubaszu. Inwestycja polegała na budowie drogi z masy bitumicznej wraz z chodnikiem. W ramach zadania wykonaliśmy również sieć kanalizacji deszczowej wraz z separatorem zanieczyszczeń. Informacje ogólne Wartość kontraktu: 1 859 691,79 PLN...
KICIN – Droga powiatowa

KICIN – Droga powiatowa

Przebudowa drogi powiatowej nr 2407P w Kicinie. Inwestycja polegała na całkowitej wymianie nawierzchni drogi, budowie ścieżki rowerowej i chodnika wraz z odwodnieniem i renowacją rowów przydrożnych oraz budowie oświetlenia drogowego. Informacje ogólne Wartość...
ZALASEWO –Rondo

ZALASEWO –Rondo

Rozbudowa ulicy Transportowej (etap III) w Zalasewie. Inwestycja polegała na budowie ronda w miejscu skrzyżowania ulic Transportowej i Kórnickiej wraz z chodnikami i oświetleniem drogowym. W ramach zadania rozbudowano sieć kanalizacji deszczowej oraz wykonano...
CZERWONAK – ulica Działkowa

CZERWONAK – ulica Działkowa

Budowa ulic Działkowej, Konwaliowej i Wrzosowej w Czerwonaku. Inwestycja polegała na budowie trzech ulic z kostki brukowej wraz z chodnikami. Dodatkowo wybudowana została sieć kanalizacji deszczowej oraz sieć oświetlenia drogowego. Przebudowie uległa również sieć...
PLEWISKA – ulica Żytnia

PLEWISKA – ulica Żytnia

Budowa ulicy Żytniej w Plewiskach. Inwestycja polegała na budowie drogi z kostki brukowej wraz z chodnikiem oraz rozbudowie sieci kanalizacji deszczowej.  W ramach zadania wykonano również sieć oświetlenia ulicznego. Informacje ogólne Wartość kontraktu: 1 830 714,47...