Oborniki – parking

Oborniki – parking

W dniu 25.01.2021 r. rozpoczęła się budowa nawierzchni dróg manewrowych i parkingów wraz z kanalizacją deszczową przy ul. Towarowej w Obornikach, na zlecenie prywatnego inwestora. Zakończono prace przy budowie kanalizacji deszczowej. Obecnie trwają roboty...
Rokietnica

Rokietnica

Zakończono przebudowę sieci gazowej, telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej i wodociągowej. Realizowane są prace przy budowie kanalizacji deszczowej oraz drenażu. Trwają roboty ziemne, wykonywana jest konstrukcja drogi, chodników i ścieżki rowerowej, ustawiane są...