Budowa ul. Nowej w Palędziu i Gołuskach

Zakończono budowę ul. Nowej w Palędziu i Gołuskach od ul. Ojca M. Żelazka, na długości ponad 1km, szerokości jezdni 5,0 m, z kostki brukowej betonowej. Zrealizowano chodnik o szerokości 2,0 m, przebudowano przepust drogowy, usunięto kolizje energetyczne, wodociągowe, gazowe i telekomunikacyjne, dokonano nasadzeń zastępczych drzew.

Informacje ogólne

Wartość kontraktu: 5.236.725,00 PLN

Rozpoczęcie inwestycji: 07.04.2022 r.

Zakończenie inwestycji: 05.06.2023 r.

Lokalizacja: ul. Nowa, Gołuski, Palędzie, Gm. Dopiewo