Słoneczna Palędzie

Zakończono i odebrano prace przy budowie ul. Słonecznej w Palędziu
(Gmina Dopiewo)

Zrealizowano nawierzchnię z pieszo-jezdni z kostki betonowej szer. 7,74 m i długość 815,59 m, kanału deszczowy z rur PP-B SN8 o średnicy fi 315, 400
i 500, długość 775,90 m, przebudowano przepustu drogowego polegająca na rozbiórce istniejącego,  budowie nowego żelbetowego o długości 8,38 m oraz montażu balustrady, wymieniono słupy oświetlenia drogowego w ilości 10 sztuk.