Leśna Dąbrowa

W miesiącu czerwcu 2023 zakończono prace na budową ul. Leśnej w miejscowości Dąbrowa gm. Dopiewo, na odcinku od ul. Batorowskiej do przepustu.

W oparciu o dokumentacje projektową wykonano nawierzchnie bitumiczną jezdni i chodnika z kostki brukowej betonowej o długości 449 m wraz z odwodnieniem w postaci kanalizacji deszczowej, budową wyniesionego skrzyżowania z kostki betonowej, przebudową przepustu, sieci gazowej średniego ciśnienia, sieci wodociągowej, przebudową i zabezpieczeniem urządzeń teletechnicznych, sieci elektrycznych oraz budową oświetlenia drogowego.

Informacje ogólne
Wartość kontraktu: 3.990.000,00 PLN

Rozpoczęcie inwestycji: 19.10.2022 r.

Zakończenie inwestycji: 27.06.2023 r.

Lokalizacja: ul. Leśna Dąbrowa, Gm. Dopiewo