POTASZE – ulica Lipowa

Budowa ulicy Lipowej (etap II) w Potaszach. Inwestycja, która wykonana została w formule Zaprojektuj i wybuduj polegała na budowie drogi z masy bitumicznej i chodnika wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego. Dodatkowo przebudowane zostały kolizje z siecią wodociągową, siecią elektroenergetyczną oraz telekomunikacyjną. W ramach zadania wykonano zabezpieczenie gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 za pomocą przepustu prefabrykowanego.

Informacje ogólne

Wartość kontraktu: 7 455 400,00 PLN

Rozpoczęcie inwestycji: 18.01.2019

Zakończenie inwestycji: 30.10.2019

Lokalizacja: Potasze, ul. Lipowa (gm. Czerwonak)