Poznań Gryfińska

Budowa ul. Gryfińskiej obejmowała realizację pieszojezdni z kostki brukowej betonowej o długości170 mb wraz z odwodnieniem, zmianą geometrii skrzyżowania z ul. Złotowską, przebudową przystanku autobusowego, budową kanału technologicznego,
W rejonie włączenia w ulicą Złotowską zostały zrealizowane chodniki oraz urządzone tereny zielone wraz ze ścieżką pieszo-rowerową.

 

Informacje ogólne

Wartość kontraktu: 1.200.074,43 PLN

Rozpoczęcie inwestycji: 16.06.2021 r.

Zakończenie inwestycji: 10.11.2021 r.

Lokalizacja: ul. Gryfińska, Poznań – Ławica