Poznań – Ul. Bociania

Wykonano utwardzenie ul. Bocianiej w postaci pieszo jezdni
z kostki betonowej o długości 201 metrów wraz z odwodnieniem
i zbiornikiem odparowującym. Ponadto wykonano wycinki oraz nasadzenia drzew, zrealizowano również sieć teletechniczną.

Informacje ogólne

Wartość kontraktu: 779.036,70 PLN

Rozpoczęcie inwestycji: 04.12.2020 r.

Zakończenie inwestycji: 24.05.2021 r.

Lokalizacja: Poznań, ul. Bociania